OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Zahraničné časopisy

Zahraničné časopisy pre nepočujúcich
 
British Deaf News (Novinky britských nepočujúcich) - mesačník, vydáva ho Britská asociácia nepočujúcich. Viac informácií o ňom TU.
 
 
Deaf Life (Život nepočujúcich) - mesačník, vydávajú ho Kanaďania. Má rozlohu 15 cm x 21 cm, prináša 48 až 64 strán.  Viac informácií o ňom TU
 
 
Dövas Tidning (Noviny nepočujúcich) - vychádza 8-x ročne. Časopis vydáva Švédska asociácia nepočujúcich. Viac informácií o ňom TU.
 
 
Gong - dvojmesačník z Česka, vydáva ho Asociácia organizácií nepočujúcich, nedoslýchavých a ich priateľov (ASNEP). Viac informácií o ňom TU.
 
 
Meslemsblad (Časopis nepočujúcich) - vychádza 8-x ročne. Časopis vydáva Dánska asociácia nepočujúcich. Prináša 48 strán. Vytlačí až 4 000 ks. Viac informácií o ňom TU.
 
WFD Newsletter (Informačný bulletin SFN) - dvojmesačník, vydáva ho Svetová federácia nepočujúcich. Prináša cca 22 strán. Viac informácií o ňom TU.