OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Zborník

Zborník

V zborníku Problematika osôb s poruchou sluchu v sociálnej oblasti nájdeme:

 • 14 príspevkov z 3 odborných seminárov, ktoré sa konali v rámci Medzinárodného dňa Nepočujúcich vo Zvolene (2007), v Nových Zámkoch (2008) a v Lučenci (2009):
 1. Ľubica Šarinová: Centrum poskytovania tlmočníckych služieb sluchovo postihnutým
 2. Dušan Puliš: Tlmočnícka služba a osobná asistencia z môjho pohľadu
 3. Martina Kronusová: Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící
 4. Klára Podivínová: Online tlumočnická služba pro neslyšící
 5. Zuzana Silovská: Neslyšící lidé mohou využívat tlumočení online přes internet
 6. Mária Košútová: Súdne tlmočenie v legislatíve a v praxi
 7. Roman Vojtechovský: Čo by mal vedieť tlmočník slovenského posunkového jazyka z pohľadu nepočujúcej mladšej generácie?
 8. Peter Marček: Tlmočenie v Televíznych správach
 9. Róbert Šarina: Tlmočenie študentom so sluchovým postihnutím na vysokej škole
 10. Agáta Čermáková: Problematika osobnej asistencie
 11. Štefan Strancsík: Osobná asistencia nad 65 rokov?
 12. Anna Bartalová: Počítač a internet – brána ku komunikácii, informáciám a vedomostiam pre osoby so sluchovým postihnutím
 13. Pavel Šarina: Práca s počítačom
 14. Roman Vojtechovský: Vytvorenie centra služieb a profesijného poradenstva pre osoby so sluchovým postihnutím
 • preložený 105-stranový zborník od Svetovej federácie Nepočujúcich s názvom: Prieskum úrovne národných asociácií nepočujúcich. Autormi zborníka sú: Allen Colin - Tomas Hedberg - Martha Lucia Osorno Posada – Knud Søndergaard. Obsah zborníka nájdete tu.

     Cena tohto zborníka vo formáte CD-R je 1,99 €. Pokiaľ máte záujem kúpiť si zborník, objednajte si u mňa na e-mailovej adrese: vojtechovsky.roman(zavináč)gmail.com.

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk